How to Add Font Awesome Icons to WordPress Websites Menus in 2020

How to Add Font Awesome Icons to WordPress Websites Menus  Hello everyone in this article I will show you how to add font awesome icons to wordPress websites menus and customize your wordpress website, generally, wordpress themes can’t provide inbuilt menu icon and it’s not directly possible to add the icon on wordpress menu, so without time wasting start …

Read moreHow to Add Font Awesome Icons to WordPress Websites Menus in 2020

How to Remove Website URL Field from WordPress Comment Form Nepali

नमस्कार मित्रहरु ! नेपाली Medium (नेपाली) ब्ल्गमा स्वागत छ| आज म तपाइँलाई सिकाउँछु कसरी तपाइँ (WordPress Comment Form) टिप्पणी फारामबाट वेबसाइट यूआरएल क्षेत्र (Website URL Field)हटाउन सक्नुहुन्छ! तल मैले तपाइँलाई तपाइँको वर्डप्रेस कमेन्ट फारामबाट वेबसाइट यूआरएल क्षेत्र कसरी हटाउने भनेर जान्न कदम चालेको छ !, तपाइँ यो कम Plugin र Plugin बिना नै गर्न सक्नुहुनेछ, …

Read moreHow to Remove Website URL Field from WordPress Comment Form Nepali

Which Blogging Platform To Choose?

Which Blogging Platform To Choose in 2020 Ultimate Step Wise Guide ?

Which Blogging Platform To Choose ? Starting a Blog – Which Blogging Platform is Best? If you want to start a blog for fun or passion than you don’t have to worry about Blogging platforms, but if you want to start a blog to make money and willing to go for pro Blogging than you …

Read moreWhich Blogging Platform To Choose in 2020 Ultimate Step Wise Guide ?