How to Remove Website URL Field from WordPress Comment Form Nepali

नमस्कार मित्रहरु ! नेपाली Medium (नेपाली) ब्ल्गमा स्वागत छ| आज म तपाइँलाई सिकाउँछु कसरी तपाइँ (WordPress Comment Form) टिप्पणी फारामबाट वेबसाइट यूआरएल क्षेत्र (Website URL Field)हटाउन सक्नुहुन्छ! तल मैले तपाइँलाई तपाइँको वर्डप्रेस कमेन्ट फारामबाट वेबसाइट यूआरएल क्षेत्र कसरी हटाउने भनेर जान्न कदम चालेको छ !, तपाइँ यो कम Plugin र Plugin बिना नै गर्न सक्नुहुनेछ, …

Read moreHow to Remove Website URL Field from WordPress Comment Form Nepali